Tietoa suomeksi

Julkaisuja

2014

Kymäläinen, H-R.Katajavuori, N. & Pyhältö, K. M. (2014). Ohjausyhteistyö jatko-opiskelijoiden ohjaamisessa soveltavissa luonnontieteissä. Dosis 30(2), 105-116.

2012

Soini, T., & Pyhältö, K. (2012). Johdanto – Akateemisen ohjauksen kentillä. Teoksessa T. Soini, & K. Pyhältö (Toimittajat), Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. (Sivut 11-22). Tampere: Tampere University Press.

Soini, T., & Pyhältö, K. (2012). Lopuksi – Ohjaus osana akateemista työtä. Teoksessa T. Soini, & K. Pyhältö (Toimittajat), Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. (Sivut 234-239). Tampere: Tampere University Press.

Pyhältö, K., & Keskinen, J. (2012). Mitä väliä jatko-opiskelijan osallisuudella on?. Teoksessa T. Soini, & K. Pyhältö (Toimittajat), Akateeminen ohjaus tohtorinkoulutuksessa. (Sivut 58-75). Tampere: Tampere University Press.

Löfström, E., & Pyhältö, K. (2012). Ohjaus eettisen ongelmanratkaisun kenttänä. Teoksessa T. Soini, & K. Pyhältö (Toimittajat), Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. (Sivut 97-113). Tampere: Tampere University Press.

Toom, A., & Pyhältö, K. (2012). Tuleeko minusta tohtori? Tohtoriksi opettajankoulutuksessa. Teoksessa T. Soini, & K. Pyhältö (Toimittajat), Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. (Sivut 41-57). Tampere: Tampere University Press.

Nummenmaa, A. R., & Pyhältö, K. (2012). Kun on myös tunteet. Teoksessa T. Soini, & K. Pyhältö (Toimittajat), Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. (Sivut 76-93). Tampere: Tampere University Press.

2010

Stubb, . J., Pyhältö, . K., Soini, . T., Nummenmaa, . A. R., & Lonka, . K. (2010). Osallisuus ja hyvinvointi tiedeyhteisössä – tohtoriopiskelijoiden kokemuksia. Aikuiskasvatus, 30 (2), 106-119

2009

Vehviläinen, S., Pyhältö, K., Lindblom-Ylänne, S., Löfström, E., Nevgi, A., & Kaartinen-Koutaniemi, M. (2009). Tieteellisten työprosessien ohjaus. Teoksessa S. Lindblom-Ylänne, & A. Nevgi (Toimittajat), Yliopisto-opettajan käsikirja. (Sivut 334-371). Helsinki: WSOYpro.

Nummenmaa, A-R., Soini, H., Soini, T., & Pyhältö, K. M. (2009). Veisataanko yliopistoissa ohjausvirttä?. Yliopistopedagogiikka.

Nummenmaa, A-R., Soini, T., & Pyhältö, K. M. (2009). Tuleeko Niilosta tohtori? Opiskelija tohtorikoulutuksen rakenteissa ja prosessissa. Yliopistopedagogiikka.

2008

Nummenmaa, A. R., Pyhältö, K., & Soini, T. (Toimittajat) (2008). Hyvä tohtori!: Tohtorikoulutuksen rakenteita ja prosesseja. [Tampere]: Tampere University Press.

Soini, T., & Pyhältö, K. M. (2008). Johdanto. Teoksessa Hyvä Tohtori!: Tohtorikoulutuksen rakenteita ja prosesseja. Tampere University Press.

Nummenmaa, A-R., Soini, T., & Pyhältö, K. M. (2008). Tarjoumia Tampereen yliopiston tohtorikoulutukseen: Tieteellinen asiantuntijuus ja akateeminen ohjaus -tutkimusprojektin Tampereen osaprojektin koontia. Tampere: Opetuksen ja tutkimuksen kehittämisyksikkö.

Nummenmaa, A. R., Pyhältö, K., & Soini, T. (2008). Tarvitaanko tohtorikoulutuksessa opetussuunnitelmaa?. Teoksessa A. R. N. K. P. J. T. S. (Toimittaja), Hyvä tohtori!: tohtorikoulutuksen rakenteita ja prosesseja. (Sivut 38-48). [Tampere]: Tampere University Press.

Nummenmaa, A. R., & Pyhältö, K. (2008). Tohtorikoulutus systeemisenä kokonaisuutena. Teoksessa A. R. Nummenmaa, K. Pyhältö, & T. Soini (Toimittajat), Hyvä tohtori!: Tohtorikoulutuksen rakenteita ja prosesseja. (Sivut 22-37). [Tampere]: Tampere University Press.

Pyhältö, K., & Soini, T. (2008). Tohtoriopiskelijasta tieteelliseksi asiantuntijaksi. Teoksessa A. R. Nummenmaa, K. Pyhältö, & T. Soini (Toimittajat), Hyvä tohtori!: tohtorikoulutuksen rakenteita ja prosesseja. (Sivut 137-161). [Tampere]: Tampere University Press.

2006

Pyhältö, K. & Soini, T. (2006). Supertohtoreita – miten niitä tehdään?: opetussuunnitelma tohtorinkoulutuksessa.  Aikuiskasvatus. 26 (4), 304-315.

Nummenmaa, A. R., & Pyhältö, K. (2006). Ohjaus Bolognan prosessin kolmannessa syklissä. Peda-Forum, 13(2), 4-7

Advertisement